Material escolar

L’escola fa socialització de material didàctic i reutilització de llibres.

Hi ha una quota anual que inclou:

  • quota de material didàctic
  • quota de quaderns i llibres
  • quota de reutilització
  • agenda escolar
  • quota de l’AMPA