Projecte Patis vius – dinàmics

El curs 2015-16 va sortir la idea de millorar els patis de l’escola. Tota la comunitat educativa s’hi va implicar per tirar endavant un projecte de millora dels patis del Guillem. Es va crear una comissió anomenada “patis vius”, que seria la promotora i encarregada de coordinar el projecte. La comissió va elaborar enquestes que es varen passar a les famílies, als mestres i als alumnes. Aquestes enquestes varen permetre una anàlisi de la realitat dels nostres patis i així tenir una millor idea dels canvis que s’hi volien fer.

La comissió va portar a terme converses amb la direcció del centre i amb l’Ajuntament per acordar implicacions i pactar pressupostos.

Varen tenir lloc converses amb jardiners i altres professionals  per saber la seva opinió.

Un cop escoltats tots els sectors, la comissió es va reunir per redactar un pla  d’actuació amb terminis, pressupostos i plans de treball.

Finalment el curs 2016-2017, es va començar la primera fase de les obres, que va consistir en l’actuació en el pati de la “piscina”, actualment “pati dels turons”, i  el pati de “les moreres” de primària. La transformació dels dos patis va ser espectacular, es va passar de zones on pràcticament no hi havia res, a llocs amb plantes, elements decoratius, gespa, jocs..etc. Tot i que l’execució la va portar a terme una empresa, varen ser nombrosos els familiars que s’hi varen bolcar de manera voluntària ajudant a la realització de la transformació dels patis.

La importància de l’espai exterior, com espai educatiu, com a zona d’exploració, d’imaginació, de relació, de joc, d’intercanvi, com zona d’aprenentatge i vincle amb la pròpia naturalesa, va fer sorgir la necessitat d’introduir canvis pedagògics. Va ser quan el  claustre de professors es va engrescar en un nou projecte, redactat i coordinat per mestre d’Educació Física, Marc Nieto, anomenat “patis dinàmics” que tenia com objectiu modificar i millorar els usos d’aquests espais exteriors. Una comissió va portar endavant aquest projecte que es va iniciar el segon trimestre del curs 2016-17.

Per les vacances de Nadal del curs 2017-18, es va portar a terme la segona fase del projecte de “patis vius” a la zona d’Infantil. Quan els alumnes d’infantil varen tornar de les vacances de Nadal, varen trobar un pati totalment canviat, amb més plantes, més zones enjardinades, més jocs , etc.

El segon trimestre del curs 2017-18 el claustre de mestres va tornar a fer un pas endavant distribuint els patis de primària entre tots els cursos per tal que fossin els mateixos alumnes qui s’encarreguessin del manteniment dels patis vius.

A partir d’ara la comissió de patis juntament amb l’escola, l’AMPA  i l’Ajuntament farà un manteniment del que s’ha fet, pensant ja en futures millores.

PATIS INFANTIL

PATIS PRIMÀRIA