Consell escolar

CAP D’ESTUDIS
SECRETÀRIA
REPRESENTANT AJUNTAMENT
REPRESENTANT CLAUSTRE
REPRESENTANT PARES I MARES
REPRESENTANT AFA
REPRESENTANT PAS