AFA

 

.

INFORMACIÓ AFA

L’AFA (Associació de Familiars d’Alumnes) som un grup de mares, pares, familiars i tutors, entusiastes i compromesos amb l’educació dels nostres fills.

Les famílies que formem part de l’associació paguem una quota i ens convertim així en socis. Els socis tenim dret a decidir i formar part dels òrgans de l’Associació i els diners que es recapta es destina en benefici de tots els nens del centre

Ens agradaria que tots els pares i mares de l’escola visquem l’AFA com a un element integrador, com un espai de participació la finalitat del qual sigui, sobretot, que els nostres fills tinguin una educació en les millors condicions i de la millor qualitat possible.

Des de l’AFA donem suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.

Totes les decisions es prenen en la Junta i a l’Assemblea, i aquesta és oberta també a tots els socis que integren la nostra AFA. La nostra intenció es que siguin el màxim de pares i mares els que prenguin les decisions, promovem així doncs la participació dels pares i mares en la gestió del centre.

Assistim els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre.

Promovem la representació i la participació dels pares i mares en el consell escolar del centre i altres òrgans col·legiats.

Facilitem la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de municipi.

Col·laborem en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

Promovem les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar amb xerrades i tallers.

Organitzem i promovem també tota mena d’activitats lúdiques, culturals i esportives.

Estem organitzats en diferents comissions per tal de gestionar totes aquestes tasques. Mentre més membres actius hi hagi a les comissions de la Junta major capacitat organitzativa hi haurà, la qual cosa es traduirà en una millora gestió.

Us esperem a totes i a tots

Més informació

Per a més informació, podeu preguntar al despatx de l’AFA situat a l’edifici Folch (carrer Folch i Torres) de 9 a 12 h. o trucant al número 93.863.90.26.