Edudansa és un projecte de danses que sorgeix des de el desig dels departaments d’educació musical  de les escoles públiques de Sant Joan Despí i Cornellà  de crear un grup de treball reconegut pel departament del qual formessin part tots els professionals dedicats a l’ensenyament musical dels dos municipis i un nivell del cicle inicial o mitjà dels alumnes.

El projecte pretén:

1) Impulsar la  dansa tradicional catalana i d’arreu del món i donar-la a conèixer fora de l’àmbit escolar organitzant una ballada popular infantil,en un espai públic, on participen totes les escoles de la localitat inscrites.

2) Mostrar com les danses populars tenen un significat col·lectiu d’identitat, de comunicació, d’apropament i també  de integració, i que esdevenen un recurs idoni per promoure valors com el respecte, la solidaritat i l’amistat emprant un llenguatge comú: la música i el moviment.

3) Formar part de diferents activitats de formació  que permeten millorar la qualitat de l’ensenyament musical a l’escoles.

4) Crear un nou nexe d’unió entre les escoles de les dues  localitats per enriquir-se i unificar criteris mitjançant debats, xerrades i formacions per al professorat.