Preinscripcions Casal Estiu 2018 · Informació + Documentació

Tot seguit trobareu la informació i documentació pel que fa al procés de preinscripció del Casal d’Estiu 2018.

PROCES DE PREINSCRIPCIONS

 1.  Preinscripció: del 19 al 22 de març (divendres 23 no es recolliran inscripcions). Entregar la butlleta d’inscripció degudament emplenada, amb la documentació que s’especifica adjuntada. S’entregarà al despatx de l’AFA de 16,30 a 17,30h.
 1. Atorgament places: fins el 10 d’abril. Es comunicarà mitjançant e-mail (en cas que algú no disposi de correu electrònic, s’avisarà via telefònica).
 1. Segona reunió de famílies inscrites. Serà durant el mes de juny (dia per confirmar; comunicarem via electrònica/telefònica).

 

PER A COMPLETAR LA INSCRIPCIÓ

 • Per tal de completar i validar la inscripció s’hi haurà d’adjuntar:
  • la fotocòpia del carnet de la Seguretat Social de l’infant
  • la fotocòpia del Carnet de Vacunes de l’infant.
  • fotografia carnet de l’infant.
 • En cas que l’infant pateixi alguna al·lèrgia o intolerància caldrà presentar amb el full d’inscripció les certificacions mèdiques.
 • En cas que l’infant hagi de prendre alguna medicació de forma regular o puntual, ens l’haureu de facilitar junt amb la vostra autorització i la prescripció mèdica.

No s’acceptarà cap butlleta que no tingui la documentació adjunta ni aquelles entregades fora de termini.