PLA D’ORGANITZACIÓ CURS 2020-21

Com ja sabeu, el curs 2020-21 serà un curs molt condicionat per la COVID-19  i la seva evolució al nostre territori. Durant els últims dies hem estat treballant en l’elaboració del Pla d’Organització pel curs 2020-21, on queden reflectides totes les mesures de prevenció i seguretat que, per indicació dels Departaments de Salut i Educació,  haurem de respectar entre tots per tal de poder fer una escola presencial adaptada a la nova normalitat, en la que ens trobem en aquests moments. Som conscients, que la situació de pandèmia actual provoca una sensació d’incertesa i dificulta l’organització del dia a dia de tots els membres de la comunitat educativa ESJEP.  Amb aquest pla, intentem donar resposta a algunes de les vostres inquietuds i/o dubtes, que segur que en tindreu. És important tenir present que és una pla provisional, ja que la situació sanitària pateix canvis constants que afecten directament a l’organització que haurem de fer com a centre escolar en cada moment, seguint les indicacions dels Departaments de Salut i Educació. El pla definitu es presentarà al setembre, amb unes indicacions molt més acurades, segons com evolucioni la pandèmia. 

Recordeu que l’escola començarà presencialment,  el 14 de setembre amb horari habitual i que, esperem, poder ser-hi cada dia del curs 2020-21.

PLA D’ORGANITZACIÓ CURS 20-21