PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2020-2021

A continuació teniu un resum de tota la informació rellevant relacionada amb la preinscripció i la matriculació pel curs 2020-21:

PERÍODES DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
Preinscripció TELEMÀTICA Preinscripció PRESENCIAL Matriculació
del 13 al 22 de maig del 19 al 22 de maig del 13 al 17 de juliol
QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITO PER FER LA PREINSCRIPCIÓ?
– Sol·licitud de preinscripció: preinscripció telemàtica – preinscripció presencial

– Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

– Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. 

– Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Recordeu que si feu la presinscripció telemàtica, no cal l’original i còpia, només una fotografia o el document escanejat. Si voleu més informació sobre la preinscricpió i sobre els criteris de prioritat, podeu dirigir-vos aquí.

COM PRESENTO LA DOCUMENTACIÓ AL CENTRE?
PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL
 1. Emplenar la sol·licitud de preinscripció telemàtica. Feu clic aquí, si necessiteu fer una modificació de la preinscripció telemàtica.
 2. Enviar un correu a a8040060@xtec.cat adjuntant:
  • Resguard de la sol·licitud de preinscripció telemàtica
  • Documentació acreditativa fotografiada o escanejada

*Rebreu un correu del centre confirmant la preinscripció.

 1. Demanar cita prèvia:

2. Assistir al centre amb la sol·licitud de preinscripció presencial emplenada i la documentació citada anteriorment.

*Cal portar la sol·lictiud emplenada. 

 

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, cal seguir les següents mesures de salut i seguretat:

  • Ús de mascareta i guants.
  • Manteniment la distància de seguretat.
  • Recomanació portar el vostre propi bolígraf.
  • Seguir les instruccions del personal de centre.

No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Quan finalitzi el període de preinscripció, publicarem els resultats de barem provisional en aquest mateix apartat. També anunciarem els tràmits per formalitzar la matrícula. Tot i així, teniu a la vostra disposició més informació referent a: