Activitats complementàries

  • Els nens i nenes d’Educació primària, gaudeixen d’un servei d’activitats complementàries, els dimarts i dijous de 2/4 d’1 a la 1.
  • Aquest servei està subvencionat per l’AMIPA.
  • Els nens i nens d’Educació infantil amb germans/es a Primària, que no es queden a dinar, també disposen d’un servei de guarderia, tots els dies, de 2/4 d’1 a la 1, per tal que puguin sortir junts del centre.

Aquest curs 2020-21, les activitats complementàries queden suspeses a causa de la nova organització adaptada en temps de pandèmia.