Hort escolar: en aquest espai  proposem experiències de contacte directe i actiu amb l’entorn natural de l’escola que ens permeten afavorir actituds, individuals i col·lectives, de reflexió, crítica i de respecte pels productes que surten de la terra i arriben a les nostres llars.