Àmbit artístic: aquest àmbit, que inclou l’expressió musical i plàstica, és molt important per nosaltres. Pensem que dóna l’oportunitat als nens i nenes d’expressar-se utilitzant llenguatges que permeten canalitzar les emocions i els sentiments amb llibertat i creativitat.