CULTURA RELIGIOSA

A cultura religiosa es treballa el coneixement de les diverses manifestacions culturals que es desenvolupen al llarg de l’any (festes, costums, tradicions) relacionades amb el caràcter religiós del calendari.

També s’expliquen les manifestacions culturals, històriques i artístiques, per tal que els infants entenguin i coneguin el significat i l’origen d’aquestes obres, les religions d’arreu del món i la vida i obra de Jesús.

Així mateix, sent fidels al sentit del missatge religiós “estimar al pròxim” potenciem el treball dels valors essencials per tal de viure en una societat més justa, comprensiva, empàtica, tolerant i solidària, que respecti les diferències individuals i la diversitat, que és sinònim de riquesa.