REVISTA

Es treballa en col·laboració amb la comissió de revista de l’Escola l’Entorn.

Des de fa uns cursos es va aconseguir unir un treball i recursos de l’escola i l’AMIPA. Aquest treball cooperatiu ens permet donar un enfocament més global de les activitats que duen a terme uns i altres amb els mateixos protagonistes: els nostres fills/es. “La Pissarra” ja ha vist la llum en 14 ocasions, amb un resultat, creiem, que molt satisfatori. En ella hi podeu trobar les activitats que es desenvolupen a l’escola ( sortides, treballs, participació en concursos, etc…), així com aquelles que l’AMIPA organitza. També hi ha un espai obert a la participació de qualsevol de vosaltres, pares i mares.

revista@amipaentorn.cat