MENJADOR

Aquesta comissió gestiona íntegrament el menjador escolar per donar la màxima qualitat a tots els alumnes (contractació de personal, elaboració dels menús, proveïdors…). Des de l’Amipa s’esta treballant per oferir un servei de menjador apostant per productes i proveïdors de proximitat i de qualitat.

El menjador escolar comença el 12 de setembre de 2016 i finalitzarà el 22 de juny de 2017. Les persones que porten a terme aquesta activitat són:

Encarregada de menjador: Noe

Cuiners   Sra. Carme Muñiz Mateu i Sra. Ester Estany Matamala.

Hi haurà dos torns de menjador: un pels més petits i un pels més grans. Els alumnes d’infantil i de cicle inicial utilitzaran el menjador del’edifici d’Educació Infantil i els alumnes de cicle mitjà i cicle superior el menjador de Primària. Aquesta última informació queda pendent de confirmar per ajustar el número d’alumnes als espais i torns.

Normativa:

  1. Els alumnes poden tenir consideració fix o eventual. Es consideren alumnes fixos si, com a mínim es queden dos dies a la setmana.Cal que aquests dos dies sempre siguin els mateixos durant tot el trimestre. Els alumnes fixos pagaran mensualment mitjançant domiciliació bancària. En el cas de devolució d’una mensualitat s’anul·larà la domiciliació bancària. Els rebuts retornats es cobraran amb les despeses bancàries que hagi ocasionat la devolució. Els que quedin impagats es podran reclamar judicialment.           Els alumnes eventuals hauran de comprar els tiquets al cafè la Pedrera, sense cap més limitació d’horaris que les del propi establiment. Els tiquets es donaran al mestre el mateix ddia que es quedin a dinar, a les nou del matí.
  2. El preu del menús és el següent : ALUMNES FIXES: 5’50€    ALUMNES EVENTUALS: 6€ * El preu del menjador és el resultat de la suma de totes les despeses: menjar, personal, sous, assegurances, parament de la taula, combustible,etc…
  3. En el cas de modificació pel que fa als dies que l’alumne es queda a dinar, cal comunicar-ho a la persona encarregada del menjador els dies 15 i 30 de cada mes.
  4. En el cas que un alumne considerat fix, de manera excepcional, un dia no es quedés a dinar cal avisar a la persona responsable del menjador abans de les 11 del matí per tal de no comptabilitzar el menú i conseqüentment no cobrar-lo a final de mes.
  5. En el cas que es produís una discordança entre els dies que l’alumne s’ha quedat a dinar i el nombre de menús facturats a través d’un rebut, cal posar-se en contacte amb el Sr. Mateu Butinyà abans de dos mesos.
  6. És convenient que els alumnes fixos d’educació infantil i 1r de Primària portin a l’escola una muda de recanvi.
  7. En cas que algun nen/a sigui intolerant a algun aliment o tingui algun altre problema amb l’alimentació, caldrà fer-ho saber i portar un certificat mèdic.
  8. Alumnes empadronats a Camós: no cal portar el certificat de l’Ajuntament per tenir accés a la gratuïtat del menjador, ja es van fer els tràmits corresponents a finals del curs passat.Pels canvis de domicili, caldrà parlar amb secretaria.

*Si voleu comentar aspectes referents al menjador del vostre fill/a podeu venir de dilluns a divendres de 9 a 12 o bé concretar hora amb la responsable del menjador, Noe trucant al telèfon de l’escola 972 57 40 17 o bé al 618501594 o bé al correu electrònic coordinador@amipaentorn.cat

menjador@amipaentorn.cat