LLIBRES I BIBLIOTECA

Des de l’AMIPA es participa en l’organització de la biblioteca escolar, amb l’aportació de llibres i CD’s i tot allò que faci falta per proporcionar un bon servei perquè els nens i nenes disposin d’un lloc per llegir, fer treballs, etc.

A més gràcies a la col·laboració de l’AMIPA i l’Escola disposem d’una  bibliotecària l’escola que ens permet obrir la biblioteca escolar:

Horari: de 12:30 a 15:00 (excepte els dimecres). Es mantindrà el préstec de llibres i de vídeos.

Pels alumnes de menjador l’horari de biblioteca (llegir, fer deures) és de 12:30 a 15:00 cada dia excepte el dimecres.

La bibliotecària és la Sra. CATERINA SERRANO SAGUÉ.

llibres@amipaentorn.cat