Menjador escolar

L’empresa Aliment-Art i el seu equip de monitors us dona la benvinguda a la nostra escola.

Esperem compartir moments inoblidables en el temps de migdia, per això portem la motxilla carregada  d’experiències i bones estones per gaudir.

 

Coordinadora:

LAURA RODRÍGUEZ

Podreu contactar en horari de 9 a 12h a secretaria.

607.281.658

menjadorelsllorers@gmail.com

 

INCIDÈNCIES I ABSÈNCIES

Per a comunicar qualsevol incidència sobre el vostre fill/a (medicacions, adaptacions de menú, gestió de quotes, sortides fora d’horari…) us haureu de posar en contacte amb el coordinador/a i informar-lo:

  • Les absències al servei, s’han de comunicar abans de les 10:00h  al coordinador /a.
  • Les adaptacions de menú no es recolliran un cop passades les 10:00h del matí.
  • Les adaptacions de menú per al·lèrgies o intoleràncies, s’hauran de justificar sempre amb un informe mèdic.
  • Les medicacions només se subministraran si s’acompanyen amb l’informe mèdic i l’autorització de l’escola signada.
  • El Pícnic és per a tots els infants fixos del servei. En cas dels infants esporàdics o bé de renunciar al Pícnic, caldrà avisar amb tres dies d’antelació.
  • Les baixes del servei s’han de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació del següent cobrament.

 

AJUTS I BEQUES

Les famílies poden sol·licitar l’ajut del menjador a l’administració de l’escola en els terminis establerts.

L’adjudicació de les beques les fa el Consorci d’Educació de Barcelona i són de caràcter retroactiu.

Tots els usuaris de menjador hauran de pagar les quotes normalment fins que es faci efectiu l’ajut. En aquest cas ens posem en contacte amb la família per tal de regularitzar la quota.

 

BAIXES DEL SERVEI

Serà motiu de baixa del servei:

  • Aquelles famílies que no tinguin al corrent els pagaments de les quotes de menjador (màxim 1 rebut).
  • Els infants que incompleixin les normes de convivència del servei (actituds violentes, faltes de respecte contínues al monitoratge…), o qualsevol actitud que no compleixi les normes de convivència del centre. En aquest cas no es retornarà l’import de la quota.

 

MODALITATS D’INSCRIPCIÓ

Podeu escollir entre les modalitats de:

FIXE (mínim 3 dies): 6.20€/dia // ESPORÀDIC: 6.80€/dia

 

PAGAMENTS:

Els rebuts es passaran per compte bancari cada mes a partir del dia 10.

Els rebuts retornats tindran un recàrrec de 6€ per rebut.

Per a qualsevol consulta sobre pagaments ens podeu escriure a:  gestio.economica@alimentart.com