Escolta´m

El curs 2017-18 van iniciar el projecte Escolta’m desenvolupat per l’Institut de Ciències de l’Educació (Universitat de Barcelona) que proposa personalitzar l’escola amb un pla d’intervenció educativa que estableix una vinculació educativa positiva entre el tutor i l’alumne, i que proporciona a tot l’alumnat factors promotors que els reconeguin i els acompanyin en el seu creixement per anar aconseguint cotes de seguretat personal que els ajudin a desenvolupar-se de manera integral i satisfactòria.

Aquests són alguns dels testimonis dels nostres alumnes: