Projectes

Aquest curs 2018-19 hem iniciat el treball per projectes a tota la Primària, aquests desenvoluparan el curriculum de Medi Social i Natural així com totes les competències transversals.

Al llarg del curs anirem compartint tots i cadascun dels nostres avenços a través del web.