Projecte Innovamat

L’aula de matemàtiques ha de ser un entorn inspirador que el convidi a aprendre i a desenvolupar tot el seu potencial.

Per aconseguir-ho serà clau:

  • Presentació dels continguts i les destreses matemàtiques amb criteri didàctic
  • Respectar els diferents ritmes d’aprenentatge dels nens i les nenes.
  • Donar valor als processos matemàtics: resoldre problemes, raonar, connectar, comunicar-se i representar-se, sense oblidar els continguts.