Què fem

L’Escola Els Llorers està en un procés d’innovació i transformació pedagògica. 

L’escola ha de  propiciar l’entorn d’aprenentatge més adient per tal de desenvolupar les competències clau per als ciutadans del segle XXI.

La nostra funció és la d’oferir  una educació de qualitat que afavoreixi la creativitat i el coneixement; que capaciti els ciutadans a portar vides plenes, saludables, per dur a terme amb èxit els seus projectes vitals, i col·laborar a construir un món més just i solidari. 

Som una escola pública de l’esquerra de l’Eixample que  potencia de forma transversal tres grans eixos:

  • L’ús de les TAC com a eina bàsica i essencial d’ús quotidià tant en  l’àmbit laboral com personal, entenent aquest aprenetatge com el nou alfabetisme del S.XXI. 
  • La utilització de noves metodologies amb els  Espais d’Aprenentatge a Educació Infantil i el treball per Projectes a Educació Primària. 
  • La implementació del Projecte d’Innovació Pedagògica  AraArt amb la col·laboració de l’Escola de Músics i JPC que afavoriex la cohesió social i la igualtat d’oprtunitats entre els nostres infants.