Com ho fem

A l’Educació Infantil es treballa per Espais d’Aprenentatge on els alumnes circulen de forma autònoma per les diferents propostes. El mestre actua com a guia i acompanyant, alhora que observa i recull el desenvolupament de l’infant. L’organització dels infants a Educació infantil es fa per nivells als matins, tot afavorint la lliure circulació entre les diferents classes. A les  tardes, es treballa per espais i internivells, tot barrejant alumnes de P3, P4 i P5 de forma autònoma i amb l’acompanyament dels mestres.

Les assemblees d’aula s’utilitzen per a presentar i cloure les activitats diàries. 

A l’Educació Primària, potenciant encara més l’autonomia adquirida a l’Educació Infantil, es treballa a partir de Projectes Intranivell  a Coneixement del Medi natural i social i Projectes Transversals al llarg de tota la Primària. L’organització de l’alumnat a Educació Primària es fa per nivells a la majoria de les activitats diàries; alhora que s’afavoreix el Treball Cooperatiu  a través de projectes intranivells que responen a les inquietuds i interessos de l’alumnat.

En múltiples activitats diàries s’afavoreix la interaccció entre els alumnes del mateix nivell i/o del mateix cicle; propiciant un clima de convivència i diàleg, alhora que  permet atendre la diversitat del nostre alumnat.