Informació COVID-19

Aquí podreu trobar la informació relacionada amb el covid-19 que ens ofereix

Canal Salut-Escola:

En aquest web del Departament hi són detallats tots els protocols i informacions que s’han d’aplicar a l’escola.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/informacio-per-a-families/

Web Traça Covid:

En aquest web podreu buscar el centre educatiu que us interessi cercar i us dirà quina és la situació d’aquell centre respecte el Covid (nombre de casos, persones confinades…)

https://tracacovid.akamaized.net/

 

 

Document del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb Aclariments per a la gestió de casos covid-19 als centres educatius: