FAQ’S: Preguntes freqüents

En aquesta secció compartim la resposta a les preguntes més freqüents que les famílies ens plantegen durant les Jornades de Portes Obertes.

 

Procés de preinscripció 

  • Com es fa la preinscripció? Ara per ara, es manté el calendari de preinscripció establert pel Departament d’Educació des del 23 de març fins a l’1 d’abril.  Us anirem informant si es produeixen canvis entorn aquest procediment.  Podeu consultar tota la informació relativa aquí
  • Nombre de línies a l’escola? Per al proper curs està previst obrir dues línies de P3.
  • Nombre de places ofertades? Places per P3: 50 / Reservades per alumnat NESE: 4 / Germans/es a l’escola: 10

 

Arribada a P3:

  • Com es fa l’adaptació? Els 4 primers dies del curs es fa l’adaptació per als nous infants. S’estableixen uns grups reduïts i en una franja de 2 hores els infants acompanyats per les seves famílies prenen el primer contacte amb el grup-classe. A mesura que van avançant els dies, va augmentant l’estona a l’escola i la familiarització amb el nou entorn. Atès que no romandran a l’escola la jornada sencera, no hi haurà servei de menjador. A partir del quart dia, l’horari per aquests infants serà l’habitual de l’escola. Durant les primeres setmanes del curs, P3 funciona com un tot, compartint totes les criatures plegades l’espai de referència amb les dues mestres tutores i l’equip docent de suport.  Passades unes setmanes i ja amb els infants més adaptats, s’establiran els grups.
  • Què és l’entrada relaxada? És un moment de transició en què la família i l’infant comparteixen  l’aula de manera que l’arribada a l’escola no suposa un trencament, sinó que es converteix en un espai de vincle amb l’escola, els companys i les propostes. D’aquesta manera, família i infant accedeixen  a l’escola a les 9:00h i disposen de 15 minuts per compartir experiències plegats. A les 9:15h, quan finalitza l’entrada relaxada, les famílies marxen permetent l’inici de l’Assemblea d’aula.
  • Cal que les nens i nenes vinguin sense bolquer a l’escola? A P3 es respecta el ritme maduratiu dels infants.  És per això que de mica en mica família i escola caminaran de la mà per ajudar el nen o la nena a aconseguir aquest repte. Seria convenient que durant l’estiu s’anés treballant des de casa aquest control per tal de donar-li seguretat i fer-lo més autònom.

 

Comunicació amb les famílies:

  • Com es gestiona la comunicació amb les famílies? les vies de comunicació que utilitza l’escola són principalment dues. Per a qualsevol informació interna s’utilitza l’aplicació Dinantia o, en cas de necessitat el telèfon. Per comunicacions de caire divulgatiu s’utilitza la pàgina web.

 

 

Llengües estrangeres:

  • Iniciació a la llengua estrangera: Quan comença i quantes hores es fa anglès? L’anglès comença a P4 amb dues sessions setmanals, en les quals es treballa la llengua oral per mitjà de jocs i cançons. Es prioritza el treball exclusivament oral a l’Educació Infantil, i a l’Educació Primària es continua afavorint l’expressió oral i s’hi incorpora l’aprenentatge de la llengua escrita.

 

AMPA

  • Quines extraescolars? Ludoteca? Servei matinal? Hi ha un ampli ventall d’extraescolars, tant esportives com artístiques.  Estan detallades a la web de l’AMPA de l’escola. També hi ha un servei d’acollida matinal de 7:45 a 9h del matí i un servei de ludoteca de 16:30 a 18h.

 

Tens més dubtes? 

Et convidem a veure el nostre tríptic de portes obertes i a visitar la pàgina web