Consell Escolar

La composició de l’òrgan és:

Presidenta: Marta Carballido Hospital (Directora)

 • Maite Morell Gabarró (Cap d’estudis)
 • Núria Casadó Mulet (Secretària)

Sector pares i mares constituït per 5 membres:

 • Olga Casas Masjoan
 • Laura Carod Arto
 • Mireia Gómez
 • Maria Llorens Roger
 • Alba Domínguez De Jesús

Sector professorat constituït per 5 membres:

 • Joana Vidal Caro
 • Eloi López Medina
 • Montserrat Gamisans Subirà
 • Maite Escardó Prat
 • Núria López Pascual

Representant del personal d’administració i serveis

 • Pili Galbany Giménez

Representant de l’Ajuntament

 • Montserrat Chaos de Vallés