Dinàmica: avions amb sentiments

Per tal de treballar els sentiments experimentats al llarg del confinament i l’estiu, vam realitzar una petita dinàmica. El passat dimarts, cada nen va fer un avió de paper on hi havia  escrita una pregunta relacionada amb les emocions. Un cop fet l’avió, es llençava i d’aquesta manera, cada infant rebia una pregunta. Això, ens va ajudar a treballar conjuntament tot el que hem experimentat al llarg d’aquest temps.