Presentacions del Projecte del Sílex al xip

Finalment, ja hem pogut fer les presentacions del Projecte de Medi.
Cada grup, ens ha explicat la seva línia del temps i l’evolució de l’element que han escollit treballar. D’aquesta manera hem pogut veure l’evolució dels mitjans de transport (des del descobriment de la roda, passant per les màquines de vapor fins als velers més sofisticats), els camins de l’art des de les pintures rupestres, passant pel romànic i el gòtic fins a acabar amb el cinema. Un tercer grup ens ha explicat l’evolució de l’habitatge des de les coves de l’època de la prehistòria fins als gratacels i cases actuals i, ja per
acabar, l’últim grup ens ha exposat diferents eines que hem utilitzat els humans des del sílex fins als satèl·lits actuals.

Un projecte que ens ha permès fer un viatge en el temps i descobrir les diferents etapes de la història i els fets més rellevants que han anat marcant el pas del temps.

h