Lliure circulació

Durant el curs 2019-2020 hem iniciat la lliure circulació amb els alumnes de 1r, 2n i 3r de primària.
Els dilluns i els dimecres són ells els qui decideixen què volen fer i escullen entre un ventall de propostes matemàtiques, artístiques i lingüístiques.
Es tracta d’una iniciativa que pretén col·laborar en l’assoliment dels següents objectius:

  • Fomentar la competència d’Aprendre a aprendre de l’alumnat tot incentivant la seva autonomia, iniciativa personal i autoregulació dels seus aprenentatges.

  • Respectar els ritmes de treball i d’aprenentatge, donant una atenció més personalitzada a cada infant.

  • Canviar dinàmiques enriquint-se del treball amb companys/es de diferents edats.

  • Fomentar el respecte vers els companys, materials i espais.