Ambients

Dues tardes a la setmana, els infants de 3,4 i 5 anys escullen a quin ambient vol anar: el científic, el musical, el de comunicació, l’artístic o el de joc simbòlic. Es tracta de diferents espais amb unes propostes concretes on els nens escullen i treballen lliurement deixant anar la seva creació i imaginació.