Equip del centre

CURS 2020/2021

EQUIP DIRECTIU
Direcció Neus López
Cap d’estudis Esther Dalmau
Secretaria Àlex Sala

 

GRUPS DE REFERÈNCIA
Infantil – P3 Anna Vilaregut/Anna Camps
Infantil – P4 Imma Terricabras
Infantil – P5 Claudia García
Suport Educació Infantil Anna Camps i Neus López
Primer ĺngrid Colom/Glòria Arxé
Segon Maica Corominas
Tercer Dolors Aguilar
Quart Fina Cabanas
Cinquè Mireia Mota
Sisè Ia Camps
Suport Educació Primària Glòria Arxé, Jaume Vendrell, Esther Dalmau i Àlex Sala

 

MESTRES ESPECIALISTES
Educació Musical Glòria Arxé
Llengua Anglesa Miquel Aguilar
Educació Especial Maica Corominas
Educació Física Dolors Aguilar i Ia Camps
Religió i suport a Cicle Inicial Jaume Vendrell
Auxiliar d’Educació Especial Teresa Farrés / Xènia Comas

 

SERVEIS EDUCATIUS
Equip Assessorament Psicopedagògic
Equip d’Assessorament de Llengua i Cohesió Social

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Administrativa Montse Surribas
Manteniment Joan Miarons
Administrativa AFA

Conserge

Montse Puig

Judit Serradell

 

ESPAI DE MIGDIA I SERVEI DE NETEJA 

Cuinera Liliana Railean
Ajudant de cuina Iva Vetina Ivanova
Monitores de menjador
Neteja Montse Arimany i Imma Coscoy