FORMULARI D’ABSÈNCIES

Per justificar les absències de l’alumnat, tant si estan relacionades amb la COVID-19 com si no ho podeu fer omplint el següent FORMULARI.

Molts gràcies per endavant.