Instal·lacions

 

L’escola disposa de quatre edificis:

– Edifici principal (és l’únic edifici de dues plantes): menjador, despatxos, aula d’informàtica, aula de música, dues aules d’anglès per a desdoblament de grups, tres aules de petits grups, sala de professors, gimnàs, dutxes i vestidors i aules de 4t, 5è, 6è, ambient de joc simbòlic i aula de ciències.

– Edifici d’Educació Infantil I, amb les aules de P3, lavabos i aula de psicomotricitat.

– Edifici d’Educació Infantil II, amb aules de P4 i P5, lavabos i ambient d’experimentació.

– Edifici d’Educació Primària II, amb biblioteca, aula d’anglès, una tutoria, aules de 1r, 2n i 3r i lavabos.

És un centre sense barreres arquitectòniques i practicable per a alumnes i famílies amb mobilitat reduïda (ascensors, rampes).
Els edificis d’Educació infantil es comuniquen i comparteixen un gran pati. Els edificis de Primària tenen dues pistes poliesportives i un pati comú.

Disposem d’un espai on tenim tres horts urbans, utilitzats pels nens i nenes de Primària. Al pati d’Educació Infantil també disposem de jardineres.

En una zona del pati es troba l’estació meteorològica, que ens permet treballar l’observació sistemàtica i la recollida de dades.