El menjador escolar

L’escola entén el menjador com un servei de suport a les famílies i, alhora, com un espai educatiu. Aquest espai educatiu es desenvolupa en un climacàlid i cordial des de dos àmbits: el temps de menjar i el temps d’esbarjo.

Objectius del temps de menjar:

 • Cobrir les necessitats nutricionals dels nens i de les nenes.
 • Transmetre hàbits higiènics i alimentaris.
 • Afavorir l’aprenentatge dels bons hàbits a taula.
 • Fomentar la col·laboració i la bona relació entre els companys de taula i el personal del menjador d’acord amb cada edat.
 • Fomentar actituds positives davant dels aliments i comportaments socials a taula.

Objectius del temps d’esbarjo:

 • Desenvolupar hàbits de convivència.
 • Aprendre a utilitzar el temps lliure per organitzar les pròpies activitats: joc, descans, diversió, integració en el grup.
 • Gaudir del temps d’esbarjo tenint en compte les actituds correctes, els valors i les relacions socials.
 • Potenciar el respecte envers els companys, els monitors, el material, l’escola…
 • Desenvolupar les pròpies capacitats i habilitats.
 • Potenciar l’autonomia personal dels nens i nenes.
 • Participar en activitats guiades.

 

La comissió de menjador del consell escolar és qui estableix el Pla de funcionament del menjador i fa el seguiment del servei. Aquest model es fonamenta en la presència d’un equip de cuina (Ecoarrels) i d’un equip de monitors (Xaranga).

Trobareu els coordinadors del menjador a la consergeria de l’escola de 8:45 a 9:15h i de 16:30 a 17h.

Pla de funcionament del menjador