Preinscripció 20-21

Degut a la situació creada pel COVID-19, el calendari i el procediment per realitzar la preinscripció i la matriculació s’han modificat. Per tal de poder realitzar aquest tràmit correctament, aquí podreu trobar tota la informació que necessiteu. Anirem actualitzant tots els documents i els enllaços a mesura que els tinguem disponibles.

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10 A 13h. (a partir del dimecres 13 de maig)

TELÈFON: 938933899

CORREU ELECTRÒNIC: a8043917@xtec.cat

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ PEL CURS 20-21
8 de maig Publicació de l’OFERTA INICIAL de places del centre
13 al 22 de maig Període d’entrega de sol·licituds de preinscripció de forma TELEMÀTICA
19 al 22 de maig Període d’entrega de sol·licituds de preinscripció de forma presencial al centre escollit en primera opció
29 de maig Publicació de llistes amb barem provisional
2 al 5 de juny Període de reclamacions
9 de juny Publicació de llistes amb barem definitiu un cop resoltes les reclamacions
9 de juny a les 11h Sorteig de desempat
11 de juny Publicació de les llistes ordenades defintives
6 de juliol Publicació de l’oferta final de places
7 de juliol Publicació de llista de persones admeses
13 al 17 de juliol Període de matriculació

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS TELEMÀTIQUES

Per presentar una sol·licitud de preinscripció telemàtica heu de seguir els següents passos:

1. Omplir i enviar la sol·licitud telemàtica . NO OBLIDEU GUARDAR EL RESGUARD.

Sol·licitud de preinscripció telemàtica

Modificació de la sol·licitud telemàtica

2. Enviar un correu electrònic a l’adreça a8043917@xtec.cat adjuntant el resguard de la sol·licitud telemàtica i la documentació necessària. Aquesta documentació es pot adjuntar escanejada o fotografiada. (La documentació necessària la podeu trobar detallada clicant aquí).

3. Rebre un correu electrònic on, des de l’Escola, us confirmarem la recepció de la sol·licitud per a que en tingueu constància.

* Tot i que el període de presentació de sol·licituds acaba el dia 22 de maig, el termini per a presentar el resguard i la documentació necessària finalitza el dia 25 de maig.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE MANERA PRESENCIAL

En el cas que us sigui impossible realitzar aquest procediment de forma telemàtica, des del dia 19 al 22 de maig ho podeu fer de forma presencial al centre. Per fer-ho, cal seguir aquests passos:

1. Demanar cita prèvia a través d’aquest enllaç o trucant al telèfon del centre 938933899 (a partir del 13 de maig de 10 a 13h). Aquest tràmit es requereix per assegurar que no hi haurà cues i complir així les mesures de precaució i prevenció contra el contagi del virus COVID-19.

2. Venir a l’Escola el dia i hora acordats amb la documentació necessària (original i còpia). En aquest cas, és aconsellable seguir les següents recomanacions:

  • al centre és preferible que vingui, només, una persona per sol·licitud.
  • venir amb mascareta i guants.
  • venir amb la sol·licitud emplenada.
  • en cas d’haver d’omplir la sol·licitud a l’Escola, és recomanable portar el bolígraf de casa.
  • no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la  ocumentació.

CONSULTA DE LLISTES

Per a consultar els diferents llistats que s’aniran publicant (barems provisionals, definitius, número de desempat, llistat de persones admeses…) podreu fer-ho a través d’aquesta mateixa pàgina web, que anirem actualitzant cada dia.

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS

El procediment per a presentar una reclamació, un cop publicades les llistes amb el bàrem (punts) provisional és similar al de presentació de sol·licituds:

1. Per a la majoria dels casos, cal enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre (a8043917@xtec.cat) exposant el motiu de la reclamació. El centre us respondrem el correu com a justificant de recepció i assegurant la tramitació de la reclamació.

2. En casos excepcionals, caldrà cita prèvia per anar al centre a entrar la reclamació de forma presencial.

PER A MÉS INFORMACIÓ

Si teniu qualsevol dubte sobre aquest procés podeu enviar un correu electrònic a l’adreça a8043917@xtec.cat o trucar al 938933899 (a partir del dia 13 de maig en l’horari que properament especificarem).

També podeu consultar aquestes i altres informacions sobre aquest procés a la web Estudiar a Catalunya.

Per informació sobre el centre, podeu consultar el Projecte Educatiu i altres documents d’interés clicant aquí o podeu accedir a les Portes Obertes Virtuals publicades en la pàgina web de l’IMET.