Creem i programen: robòtica i Scratch

A l’escola creiem que l’alumne ha de ser el centre de l’aprenentatge i no aprèn sol sinó que ho fa amb els seus companys, els seus iguals. D’altra banda tenim molt present, en el moment de dissenyar activitats d’aprenentatge, les dimensions proposades en la taxonomia d’objectius de l’educació de la Taxonomia de Bloom. Són aquests motius els que ens indueixen a potenciar el treball cooperatiu, el descobriment com a font d’aprenentatge i motivació, l’anàlisi de situacions conegudes per afrontar i donar solució a nous problemes …

La programació i la robòtica ens permeten treballar en aquesta línia ja que fomenten el desenvolupament de la imaginació i la creativitat, la reflexió, l’anticipació, l’aprendre per assaig-error, la re-elaboració del coneixement, alhora que estimula l’expressió i comunicació dels alumnes entre si i amb el mestre. Ens permet treballar totes les habilitats i processos de pensament marcats per Benjamin Bloom i arribar a l’habilitat superior per excel·lència: la creació, ja que amb BeeBot, Scratchjr, Scratch i la robòtica els alumnes dissenyen, construeixen, planifiquen, produeixen, ideen i elaboren .

També ens permeten introduir metodologies que responen a nous camins d’innovació com és la Flipped Classroom, creant el material audiovisual necessari perquè els nens i les nenes puguin fer un treball autònom que provoqui el treball col·laboratiu a l’aula.

 

Aquesta és la web del projecte:

Screenshot_85