Instal·lacions

ELS NOSTRES ESPAIS

Cliqueu a la imatge que teniu a sota i veureu un recull dels espais de la nostra escola

Aules d’informàtica

Aula amb sistema operatiu Windows.

Aula amb sistema operatiu Linkat.

Taller d’art

Dedicat al treball de l’Àrea de Plàstica, disposa de material i mobiliari específic per E.Infantil i E. Primària

Aquí dibuixem, pintem, fem escultura…

Biblioteca

Recull el fons de llibres (llibres d’imaginació i de consulta, per diferents nivells i edats), revistes i publicacions i DVD’s de escola.

També ofereix material de consulta a disposició dels professionalsque  treballen al centre.

Disposa de Pissarra Digital i quatre ordinadors.És l’espai del Taller de Biblioteca i del préstec de llibres.

Aula d’anglès

Espai per als especialistes de Llengua Anglesa.

Amb TV i reproductor de DVD.

Aula de música

Aquí treballem l’Àrea de Música a E. Primària.

Tenim el piano i els instruments de percussió.

Aules d’acollida

Els nois i noies que s’incorporen a la nostra escola, procedents d’altres països de parles  diferents, treballen  la Llengua Catalana en petit grup.

Aules d’educació especial

Dues aules reservades als Mestres especialistes d’Educació Especial, on s’atenen nens i nenes que presenten dificultats en alguns aspectes de l’aprenentatge.

Aules de desdoblament

Aules destinades al treball en petit grup: agrupaments flexibles, desdoblaments.

USEE

Dins de l’escola es troba la Unitat de Suport a l’Educació Especial, que actualment compta amb deu alumnes.

La unitat està a càrrec d’una mestra d’Educació Especial, una educadora d’Educació Especial i un tècnic de la Fundació Talita.

Aula de logopèdia

Aquí es treballa amb alumnes que presenten necessitats de reeducació de la parla.

Aquest servei està a càrrec de professionals externs procedents del CREDA.

Despatx de l’EAP

Despatx assignat a la psicopedagoga de l’Equip d’Assessorament Pedagògic destinada al nostre centre.

Aquí es fan les diferents reunions amb especialistes externs, famílies, atenció a alumnes…

Aules multiusos

Dues aules polivalents per Educació Infantil i per Educació Primària.

Amb dues pissarres digitals i dos ordinadors.

Material didàctic.

 Zona de treball per racons

Educació infantil

Espai polivalent, per activitats experimentals organitzades per racons, dirigides als alumnes dels nivells de P4 i P5.

 

Gimnàs

Espai per les activitats d’Educació Física, Psicomotricitat i Activitats

Extraescolars, amb material específic per E.Infantil, E.Primària.

 

Vestidors i dutxes

Dues zones de vestidors (nens-nenes) amb dutxes, WC i lavabos.

 

 Pistes de futbol i bàsquet

Pista de Futbol.

Pista de Bàsquet.

 Zona porxo i sorral

 

Espais de joc i esbarjo La zona del sorral està reservada als més petits de l’escola i compta amb estructures de joc exteriors i material divers.

Teatre

Espai on es representen les obres del Taller de Teatre dels alumnes d’E. Primària.

Es reserva també per actes especials com l’Arribada del Carnestoltes, els Jocs Florals…

També es dedica a actes externs d’Entitats, conferències etc.

 Menjador i cuina

El menjador de l’escola dona servei als alumnes d’E.Infantil i E.Primària que ho sol·liciten.

S’organitza en dos torns i quan acaben de dinar, l’equip de monitors i monitores dissenyen activitats pels diferents grups-nivells.

A la nostra cuina s’elabora el menjar diàriament. El gestiona una empresa externa especialitzada en menjadors escolars.

Espai AMPA

Les persones, que des de l’AMPA organitzen i supervisen les activitats extraescolars i de dinamització de les famílies, reben cada dia a les 9 del matí als pares-mares que necessiten informacions.

Consergeria

És el primer espai de l’escola on treballa la nostra conserge.Rebem les famílies i es gestionen totes les trucades externes i visites.

Disposem d’una fotocopiadora i d’una multicopista per preparar una part important del nostre material de treball diari.