Serveis

 

En construcció

Secció que ha d’informar a les famílies dels serveis que ofereix el centre. La missió educativa no es limita a l’eix curricular, per això és imprescindible que aquest apartat del web estigui en un primer nivell de navegació. És recomanable que s’introdueixi informació relacionada amb:

el menjador escolar

l’acollida

el transport escolar

el casal d’estiu

les activitats extraescolars

altres serveis digitals (en cas que el centre compti amb altres serveis digitals en línia com ara Moodle, blogs, tutoria o gestió acadèmica, aplicacions mòbils…)