Llibres i Material

El material escolar i els llibres pel curs 20- 21 els trobareu en aquests enllaços. El primer enllaç de cada curs conté tota la informació i el segon un resum de tots els pagaments.

P3: Material, quotes, llibres i assegurança AMPA; Resum pagaments P3.

P4: Material, quotes, llibres i assegurança AMPA; Resum pagaments P4.

P5: Material, quotes, llibres i assegurança AMPA; Resum pagaments P5.

PRIMER: Material, quotes, llibres i assegurança AMPA; Resum pagaments PRIMER.

SEGON: Material, quotes, llibres i assegurança AMPA; Resum pagaments SEGON.

TERCER: Material, quotes, llibres i assegurança AMPA; Resum pagaments TERCER.

QUART: Material, quotes, llibres i assegurança AMPA; Resum pagaments QUART.

CINQUÈ: Material, quotes, llibres i assegurança AMPA; Resum pagaments CINQUÈ.

SISÈ: Material, quotes, llibres i assegurança AMPA; Resum pagaments SISÈ.

Nens i nenes de nou ingrés al centre el curs 20-21 la quota de material és 50€ i la de l’AMPA és de 20€