L’escola

L’escola Catalunya és un centre escolar d’Educació Infantil i Primària, de titularitat pública i depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa al manteniment, és l’Ajuntament qui en té la responsabilitat. L’escola està situada al poble de Navarcles. Està repartida entre dos espais: el que anomenem Edifici Verd, ubicat a l’Avinguda Piscines i Esports núm. 30, on habitualment s’imparteix classe als alumnes de Cicle Mitjà i Superior i on es troben les dependències reservades a Administració i Serveis (Direcció, Secretaria, menjador i AMPA), i l’Edifici Vermell situat al C/ Sardana s/n, on hi ha les aules d’Educació Infantil i Cicle Inicial. En aquest últim espai l’escola compte amb un edifici annex on hi ha dues aules més.