Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis i un representant de l’Ajuntament.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.

El nostre consell escolar està format per 15 membres.

Actualment la composició i els representants són els següents:

Presidenta: Anna Ferrer

Cap d’Estudis: Eva Zamudio

Secretària: Montse Urbano

Representants dels Mestres:

  • Gemma Vilar
  • Maria Puig
  • Montse Martí
  • Maria Ros
  • Maria Clara

Representants dels pares:

  • Núria Bosch (representant AMPA)
  • Joaquim Lluís
  • Irene Mesas
  • Clara Martinell
  • Dolors Roca

PAS: Albert Cabarroques

Representant Ajuntament: Ester Busquets