Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis i un representant de l’Ajuntament.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.

El nostre consell escolar està format per 15 membres.

Actualment la composició i els representants són els següents:

Presidenta: Glòria Franquesa

Cap d’Estudis: Irene Padrés

Secretària: Maria Clara

Representants dels Mestres:

  • Maria Ros
  • Mercè Planella
  • Sònia Parra
  • Raquel Tarrés
  • Marta Gallardo

Representants dels pares:

  • Núria Bosch (representant AMPA)
  • Marta Solà
  • Dolors Roca
  • Joan Gómez
  • Anna Estanyol

PAS: Gemma Molinero

Representant Ajuntament: Ester Busquets