Instal·lacions

Instal·lacions

Les aules i les altres dependències estan distribuïdes en dues plantes segons els nivells i necessitats educatives.

No té barreres arquitectòniques.

Disposem de:

 • 2 aules de música, una per infantil i un altres per primària.
 • Aula d’informàtica.
 • Aula d’acollida.
 • Aula de plàstica.
 • 6 aules de suport a l’Educació Especial.
 • Sala polivalent amb un petit escenari per fer representacions teatrals.
 • Psicomotricitat
 • Ludoteca.
 • Laboratori.
 • Biblioteca.
 • Amplis passadissos on és realitzen diferents activitats.
 • Pista poliesportiva amb vestidors i dutxes de nois i noies.
 • Zones d’esbarjo:
  L’escola disposa de 3 grans zones d’esbarjo:
  – Un gran pati de sorra al davant  amb una estructura de tobogans en el que hi juguen en diferents horaris els nens de 3-5 anys i els de 6 a 8 anys.
  – Una pista de sorra i una altre de ciment al pati del darrera amb un Rocódrom i una estructura de cordes.
  – Cuina pròpia i menjador.
  – Ascensor.