Instal·lacions

L’escola té dos edificis (un per l’alumnat de primària i un per l’alumnat d’infantil) separats per un carrer.

L’edifici d’infantil està totalment adaptat pels alumnes de 3, 4 i 5 anys i consta de tres plantes. La planta principal amb l’aula de racons de joc, l’aula de música-informàtica, les tres aules de P3, lavabos, aula d’educació especial, biblioteca, aula de petit grup, consergeria i sala de mestres. La primera planta amb les tres aules de P4, les tres aules de P5, lavabos i l’aula de racons de matemàtiques. La planta baixa amb menjador, cuina pròpia, dos dormitoris, lavabos, aula polivant i gimnàs. A més l’edifici té dos patis: un a la pista de dalt amb l’hort de P4 i un a la pista de baix (amb un gran sorral).

L’edifici de primària construït l’any 2006 consta de quatre plantes. La planta principal amb la consergeria, els despatxos, la biblioteca, dues aules d’educació especial, l’aula d’informàtica, les aules de tercer curs, una aula de petit grup, lavabos, vestuaris, gimnàs i menjador. El primer pis amb les aules de primer curs, una aula d’educació especial, una aula de música, una sala de mestres, lavabos, dos magatzems, una aula d’anglès, les aules de quart curs, una tutoria i una aula de petit grup. El segon pis amb les aules de segon curs, una altra aula d’informàtica i una altra aula d’anglès, una aula de petit grup, una aula polivalent i lavabos. Finalment, el tercer pis disposa de les aules de cinquè i sisè curs, una aula de petit grup i lavabos. A l’exterior hi ha dos patis amb pistes de futbol i bàsquet, rocòdrom i hort.