SERVEIS

L’escola ofereix un seguit de serveis:

Aquests serveis són gestionats per l’AMPA i proveïts per empreses especialitzades. Davant de qualsevol qüestió, les famílies poden contactar amb l’AMPA o adreçar-se directament a l’empresa que ofereixi el servei (a cada apartat trobareu la informació de contacte específica).

El  servei de transport escolar connecta el nucli urbà de Cerdanyola amb l’Escoleta.