Racons de treball

A travès del joc, treball cooperatiu i manipulatiu l’alumnat aprèn i es realaciona amb els seus companys i companyes i el seu entorn.

Aquí us deixem alguns dels racons de cicle inicial.

  • Treball dels nombres parells i senars, doble i triple amb cubets.

  • Experimentació amb el cercle cromàtic.