Pla d’Impuls a la lectura

L’escola porta a terme el projecte d’innovació pedagògica ILEC (Pla d’Impuls a la Lectura).

Les principals activtats d’aquest projecte són:

  • Llegim a l’Aragai

Aquesta activitat es realitza tots els dies de 15 a 15’30h a tots els cursos de l’escola i té com a objectiu crear l’hàbit lector i fomentar el gust per la lectura.

Cada cicle realitza diferents activitats en aquests 30 minuts de lectura: lectura individual, lectura en veu alta, padrins lectors, diàlegs teatrealizats, karaokat, club de la lectura, recomanacions, cançons, poemes, endevinalles, contacontes…

A continuació us mostrem alguns exemples publicats al twitter de l’escola.

INFANTIL

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

 

CICLE SUPERIOR

 

  • Bibliopati i prèstec de llibres

Tots els divendres a l’hora del pati, els alumnes de totes les edats podran escoltar lectures fetes per una mestra de diversa tipologia: contes, poemes, narracions, etc.


A més, dos dies a la setmana les i els alumnes de l’escola poden accedir a la biblioteca a l’hora del pati per llegir llibres i agafar-ne en prèstec per llegir-los a casa.

  • Maletes viatgeres

Setmanalment un alumne de cada classe s’emporta a casa la maleta viatgera per compartir-la amb els pares.

Inclou:

– 1 Llibre de coneixements

– 1 Llibre d’imaginació

– 1 Revista

– 1 DVD

– 1 Llibreta per compartir opinions, recomanacions, dibuixos, etcètera.

– 1 Full explicatiu amb la data de retorn de la maleta a l’escola.


 

  • Pla d’animació a la lectura

Des de l’Ajuntament de Vilanova s’ofereixen activitats per tal de fomentar l’hàbit lector i el gust per la lectura, conèixer els serveis i recursos de les biblioteques escolars i augmentar el volum de llibres de les biblioteques escolars.

A continuació us mostrem algunes activitats que realitza l’escola.

 

  • Aranigmàtic

Aquesta activitat es realitza quinzenalment. Els alumnes han de respondre als enigmes, endevinalles o problemes de lògica que les mestres presenten en l’espai Aranigmàtic i introduir la seva resposta a la bústia.

Al final de trimestre es premia als alumnes que han donat més respostes correctament i a les classes que més han participat.