Agenda 21

L’Agenda 21 Escolar és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat.

Entre les accions que realitzen els alumnes de l’escola trobem:

  • Recollida selectiva: Abans de sortir al pati els alumnes classifiquen els embolcalls, envasos, papers, pells de la fruita a les paperes corresponents. A més de reciclar aquests materials, s’evita que hi arribi brutícia al pati.

 

  • Esmorzars saludables: L’escola promociona els esmorzars saludables i intenta que augmenti el consum de fruita entre els alumnes i disminueixi el consum de bolleria industrial. Per això estableix un esmorzar per a cada dia de la setmana:
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Esmorzar lliure Entrepà Fruita Entrepà Fruita

A cada classe hi ha una graella de control que trimestralment es revisa per tal de veure si es segueix la línia d’esmorzars proposada.

  • Torns de neteja de pati: Cada setmana una classe és l’encarregada de realitzar la neteja del pati 1 cop a la setmana. Els alumnes revisen tot el pati cercant els plàstics, paper d’alumini i papers que hagin quedat a terra.

 

  • Ecodelegats: Cada classe de Primària té un ECODELEGAT .  Aquests ecodelegats vetllaran per les qüestions  mediambientals de la classe i 1 cop al trimestre, a l’hora del pati, tindran una reunió amb la mestra coordinadora del projecte d’Agenda 21. Aquests ecodelegats assistiran a la signatura de compromís i al dia del Medi ambient.

 

  • Manualitats de plàstica amb materials reciclats.

 

  • Participació en l’acte de signatura de compromis Agenda 21.