Equip docent

Equip Directiu

Directora: Aurora Reyes

Cap d’Estudis: Arantxa Millan

Secretària: Dani Pons

 

Educació Infantil

Coordinadora: Silvia Magnusson

P3: Lola Gonzalez

P4: Fina Lanza

P5: María Rodríguez

Suport: Silvia Magnusson i Dani Pons (Psicomotricitat)

TEI: Cristina Ricart

 

Educació Primària

Cicle Inicial

Coordinadora: Mª José González

1r: Mercè Pavia / Arantxa Millán

2-A: Lourdes Cabanillas

2-B: Alba Brull

Cicle Mitjà

Coordinadora: Pepa Torné

3r: Pepa Torné

4-A: Sandra Martin (Coordinadora Riscos Laborals)

4-B: Quique Fernández

Cicle Superior

Coordinadora: Maite Capdet

5-A: Mari Sequedo

5-B: Carme Conill

5-C: Jordi Castro (Coordinador TAC)

6-A: Fermín Calle

6-B: Pablo Guyet

 

Especialistes:

Anglès: Lourdes Cabanillas, Sonia Moreno, Maria González i Aurora Reyes

Educació Física: Nuria Chavida, Pau Mengual i Dani Pons

Educació Especial: Mª Josep González i Maite Capdet

Música: Mercè Pavia

 

Personal extern que presta serveis al centre:

Administrativa: Montserrat García

Conserge: Victor Vieira

Vetlladora: Bea De Miguel

 

Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)

Psicopedagog: Joan Padín

CREDA: Montse Gibert