Escola

L’escola L’Aragai de Vilanova i la Geltrú és un centre públic de la Generalitat de Catalunya i el seu funcionament té caràcter de servei públic. Es regeix per les normatives del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i té el català com a llengua vehicular d’ensenyament-aprenentatge.

És una escola catalana, acollidora, integradora, laica, gratuïta, no discriminatòria, lliure, democràtica.