Instal·lacions

La nostra escola disposa de les següents instal·lacions:

  • 2 Aules d’informàtica.
  • 1 Aula de música.
  • 1 Aula d’anglès.
  • 3 Aules per fer desdoblaments.
  • 1 Biblioteca.
  • 1 Menjador.
  • 1 Gimnàs.
  • 1 Aula de psicomotricitat.
  • 2 Aules d’Educació Especial