Presentació escola

Aquesta és la presentació que vam preparar amb motiu de les portes obertes 2019.