Preinscripció 2020/21

CALENDARI:

 • Presentació de sol.licituds telemàticament: Del 13 de maig al 22 de maig.
 • Presentació de sol.licituds presencialment: Del 19 de maig al 22 de maig.
 • Llistat amb la puntuació provisional: Pendent
 • Reclamacions: Pendent.
 • Llistes amb puntuació definitiva: Pendent.
 • Sorteig desempat: Pendent.
 • Publicació llista ordenada definitiva: Pendent.
 • Publicació de les llistes d’admesos: Pendent.
 • Període de matriculació: Del 13 al 17 de juliol.

PROCEDIMENT:

Es prioritzarà la presentació telemàtica de la documentació bàsica:
 • Full de sol.licitud. (S’ha d’emplenar online al següent enllaç). En acabar us arribarà un resguard de la sol·licitud.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocopia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (mare, pare, tutor/a o guardador/a de fet).
IMPORTANT: Quan el domicili habitual que s’al·lega NO coincideix amb el del DNI de la persona sol.licitant: volant municipal de convivència de l’alumne/a.

COM ENS HO HEU DE FER ARRIBAR?

Escanejat o fotografiat al mail: direccio@angelabransuela.cat o per whattsapp al número 644257511.

Documents a enviar
:

 • Resguard de la sol·licitud de preinscripció
 • Pàgina on apareix l’alumne/a del llibre de família
 • DNI de la persona que fa la sol·licitat (pare/mare/tutor/a)

PRESENCIALMENT:

Només en el cas que no pugueu fer el tràmit telemàticament, del 19 al 22 de maig, a l’entrada del centre, recollirem la documentació seguint les normes de seguretat que ens fixa el Departament.


HORARI
:
de 10h. a 13h. (19, 20, 21 i 22 de maig)

 • S’ha de sol·licitar cita prèvia (enllaç)
 • Full de sol·licitud (enllaç)
 • Només es permetrà l’entrada al centre a 1 persona per preinscripció.
 • Heu de venir amb mascareta. (No s’admetran les que tenen vàlvula respiratòria) (Si no disposeu de mascareta, amb el carnet del sistema de salut us en dotaran una a qualsevol farmàcia) (Si no us en doten, ens ho heu de fer saber i cercarem una solució).
 • A l’entrada us recordarem unes normes bàsiques i, és possible, farem una desinfecció del calçat i un rentat de mans amb gel desinfectant.
 • Heu de mantenir sempre la distància de 2 metres amb el personal administratiu i esperar el vostre torn.
 • No es podran utilitzar els lavabos. No es poden fer visites al centre ni entrevistes més enllà de l’entrega. El full de sol·licitud l’heu de portar omplert de casa.
 • Les superfícies de la zona on es faci el tràmit serà desinfectada després de cada visita. La zona en general, serà desinfectada en profunditat després de cada jornada.
INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ EN D’ALTRES LLENGÜES:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-idiomes/


Si voleu conèixer una mica més el nostre centre: CLIQUEU AQUÍUS CONVIDEM A CONÈIXER EL NOSTRE WEB

“APRENDRE DES DE CASA”

 • Aquest espai WEB l’anirem actualitzant i omplint de continguts mentre duri el confinament a casa.